Reklamacje

 

1. Przy odbiorze przesyłki prosimy bezwzględnie sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona.
   
    2. W razie uszkodzenia przesyłki należy koniecznie spisać protokół uszkodzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej, a następnie wysłać do nas kopię wspomnianego protokołu na adres e-mail. Protokół uszkodzenia jest podstawą do uwzględnienia reklamacji uszkodzonego towaru.
   
    3. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję Producenta lub Importera. W przypadku kiedy wraz z towarem dostarczona jest karta gwarancyjna Producenta lub Importera, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe podane w dostarczonej karcie i tam należy kierować zapytanie o naprawę gwarancyjną.
   
    4. Jeżeli towar zakupiony w naszym sklepie nie posiada karty gwarancyjnej Producenta lub Importera, należy reklamowany towar dostarczyć Sprzedawcy w stanie kompletnym (towar powinien zawierać wszystkie oryginalne części zakupu). Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć dokument zakupu.
   
    5. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego, Sprzedawca rozstrzygnie reklamację i udzieli Kupującemu odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu zaproponowany tryb postępowania jej realizacji. W przypadku odmowy udzielenia reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
   
    6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru. Towar zostanie Klientowi odesłany na jego koszt, zaś w przypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez Sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni, po czym zostanie komisyjnie zniszczony.
   
    7. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienie od umowy nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie wskutek nieprawidłowego używania.